ZLF-LogoCMYK-300dpi

Schuldhulpverlening
Indien uw schulden een dergelijke omvang hebben gekregen dat u er niet meer zonder hulp uit kunt komen, kan schuldhulpverlening (schuldregeling, schuldsanering of WSNP) nodig zijn. Voor alle ondernemers in de regio Eindhoven gaat het ZLE regelen dat u bij een aangesloten organisatie kunt verzoeken om hulp, ongeacht of u uw bedrijf voort kunt zetten. U dient zich voor het gebruik van schuldhulpverlening altijd eerst bij het Zelfstandigenloket Eindhoven te melden.
 
Met betrekking tot de aan het traject verbonden kosten zal het ZLE, namens de gemeente waarin u woont, vooralsnog borg staan.
 
U bent verplicht volledig mee te werken aan het traject. Dit betekent dat u:
1. juiste en volledige informatie die van belang is voor het traject direct dient te verstrekken;
2. op tijd op afspraken verschijnt; en
3. verdere afspraken volledig nakomt.
 
Wanneer u zich niet houdt aan deze verplichtingen, zal het traject onmiddellijk worden beëindigd en zult u de gemaakte kosten zelf moeten betalen.
 
Indien aan u een bedrijfskapitaal wordt toegekend in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), kunnen de kosten van het schuldhulpverleningstraject gedeeltelijk of volledig worden meegefinancierd in het bedrijfskapitaal.
 
Budgetbegeleiding
Het ZLE kent ook budgetbegeleiding. Dit kan worden ingezet om u als ondernemer weer financieel zelfredzaam te maken. Tijdens een beoordeling van een aanvraag voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal wordt hier ook naar gekeken. 
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling? Vul dan het intakeformulier in.  

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?
(Het afgeven van stukken is alleen bij Werkplein Mercado mogelijk!)

Werkplein Mercado
Smalle Haven 109 
5611 EH Eindhoven

Kennispoort (Kamer van Koophandel)
J.F. Kennedylaan
25612 AB Eindhoven
Alleen op afspraak

Contact

Telefoon: 040 238 5262
(ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo