ZLF-LogoCMYK-300dpi

Mogelijkheden voor de oudere ondernemer
Wanneer u minstens 10 jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam bent, u tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd oud bent en het financieel minder gaat met uw bedrijf, dan kan uw inkomen worden aangevuld tot het voor u geldende sociaal minimum (bijstandsnorm). Afhankelijk van het inkomen en/of het vermogen wordt jaarlijks bekeken of u de ontvangen uitkering moet terugbetalen. Ook is het mogelijk een gering bedrijfskapitaal te verstrekken van ruim € 9.500,00. Dit bedrag moet noodzakelijk zijn voor de voortzetting van  het bedrijf.
 
Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen
• u bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
• u werkt al minstens tien jaar als zelfstandige in Nederland;
• u verdient met uw bedrijf minder dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm;
• u kunt met uw bedrijf nog nettowinst maken welke hoger is dan de inkomenseis voor de oudere zelfstandige op grond van het Bbz 2004 (ruim € 7.600,- per jaar).
 
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling? Vul dan het intakeformulier in.  

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?
(Het afgeven van stukken is alleen bij Werkplein Mercado mogelijk!)

Werkplein Mercado
Smalle Haven 109 
5611 EH Eindhoven

Kennispoort (Kamer van Koophandel)
J.F. Kennedylaan
25612 AB Eindhoven
Alleen op afspraak

Contact

Telefoon: 040 238 5262
(ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo