ZLF-LogoCMYK-300dpi

Mogelijkheden voor de startende ondernemer

Bijstand aan beginnende zelfstandigen is erop gericht de opbouw van een levensvatbaar bedrijf mogelijk te maken. Dat betekent dat het bedrijf voldoende inkomsten oplevert om de kosten in het bedrijf te kunnen betalen en in het bestaan te kunnen voorzien. Het vaste overige inkomen telt mee bij de beoordeling van de levensvatbaarheid. Natuurlijk moet ook een startende zelfstandige voldoen aan de eisen ten aanzien van de vergunningen, het urencriterium en de levensvatbaarheid. Het is niet de bedoeling dat er concurrentievervalsing optreedt door bijstandsverlening, dus beginnende zelfstandigen moeten zich houden aan de gebruikelijke voorschriften en tarieven in de branche.

Bij een startende zelfstandige met een Wajong-, WAZ- of WAO-uitkering is niet alleen de huidige uitkeringssituatie van belang, maar ook de toekomstige. Hij moet daarom tijdig contact opnemen met het UWV om te laten beoordelen of de werkzaamheden passend worden gevonden en om te vragen naar de mogelijkheden tot ondersteuning tijdens de startfase.

 
Werk in dienstbetrekking beschikbaar (optioneel)
U behoort niet tot de doelgroep van startende zelfstandige als er voor u werk in dienstbetrekking beschikbaar is. Ook wanneer u nog in dienstbetrekking werkzaam bent en niet werkloos dreigt te worden, behoort u niet tot de doelgroep. Het is niet de bedoeling om vrijwillig een bestaande inkomstenbron op te geven en dan een zelfstandig bedrijf te beginnen met hulp van de gemeente.
 
Bijstand om een bedrijf te starten

Startende ondernemers kunnen vanuit de Participatiewet (ook) met behoud van een (Participatiewet) uitkering een eigen bedrijf beginnen. U krijgt een Bbz-uitkering toegekend in plaats van een Participatiewet-uitkering. Deze uitkering is bedoeld om tijdens de startperiode te voorzien in uw levensonderhoud. De uitkering wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening voor 6 maanden. Wanneer u na deze 6 maanden nog onvoldoende inkomsten heeft, kunt u weer een nieuwe aanvraag doen voor een verlenging voor 6 maanden. Bij iedere verlenging beoordeelt het Zelfstandigenloket de levensvatbaarheid van uw bedrijf. De maximale duur van de uitkering is 36 maanden.
Uw recht op bijstand wordt achteraf vastgesteld en verrekend met de inkomsten uit uw bedrijf. Te veel ontvangen uitkering betaalt u dan terug.

Startende ondernemers met een WW-uitkering

U kunt ook als zelfstandige starten met behoud van uw WW uitkering.
Is uw WW-uitkering onvoldoende om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan kan het Zelfstandigenloket beoordelen of u in aanmerking komt voor een Bbz-uitkering. Na afloop van uw WW-uitkering kunt u een Bbz-uitkering aanvragen als er nog onvoldoende inkomsten zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Bij de aanvraag beoordeelt het Zelfstandigenloket de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Indien u als startende ondernemer met een WW uitkering bedrijfskapitaal nodig heeft, kunt u tevens een beroep doen op de Bbz. De levensvatbaarheid van uw bedrijf wordt dan getoetst.

 
Bedrijfskrediet om een bedrijf te starten

U kunt ook een bedrijfskrediet aanvragen voor het starten van uw eigen bedrijf in de vorm van een rentedragende lening. Neemt u voor actuele informatie t.a.v. het (maximaal) te lenen bedrag en bijbehorende rente contact op met het Zelfstandigenloket Eindhoven. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur via het telefoonnummer 14 040.

 
Voorwaarden om als startende ondernemer in aanmerking te komen
  • U hebt voor de start van uw bedrijf een bijstandsuitkering (Participatiewet) of een WW-uitkering (via het UWV).
  • U ontvangt een wachtgelduitkering voor overheidspersoneel;
  • U ontvangt een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering in combinatie met een uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WAZ, WAOWIA - WGA);
  • U wordt met werkloosheid bedreigd en u dreigt uitkeringsafhankelijk te worden;
  • U bent uitkeringsgerechtigd en het starten van een eigen bedrijf betekent voor u dat uw arbeidsgeschiktheid toeneemt, zodat direct of op termijn de arbeidsongeschiktheidsuitkering afneemt tot een bedrag beneden de jaarnorm;
  • U bent werkzaam in het kader van de WSW;
  • U heeft een tijdelijk Anw-pensioen, (omdat het pensioen binnenkort wordt beëindigd);
  • U treed als vennoot toe tot een bestaand bedrijf en u voldoet verder aan de criteria van de doelgroep.
  • U kunt voor de start van uw bedrijf geen financiering krijgen bij een bank
  • U hebt een ondernemingsplan
  • Uw bedrijf is binnen 36 maanden 'levensvatbaar', dat wil zeggen dat u binnen 36 maanden aan de betalingsverplichtingen, zowel privé en zakelijk, kunt voldoen.
  • U heeft een partner -of meerderjarig gezinslid welke aan de criteria hierboven voldoet.
 

Op dit moment zijn steeds meer mensen geïnteresseerd in gokken. Daarom is het zo moeilijk om iemand te verrassen met simpele spellen zonder bonussen en prijzen in een casino. Feit is dat de vele gokkers uit de verschillende landen hunkeren naar freebie. Natuurlijk heeft elke speler zijn favorieten onder de spellen, maar dit betekent niet dat ze niet klaar zijn om elke keer iets nieuws te proberen. Dus ik kan het niet helpen, maar ik kan je een van de meest populaire websites op internet aanbevelen - lighting pokies. Je kunt kiezen hoe je speelt: laptop of smartphone, beide zijn acceptabel. Het stijlvolle, levendige en originele ontwerp speelt een niet minder belangrijke rol op de site. Vergeet niet deze site te vergelijken met uw persoonlijke vragen en wensen. Ough curved environnant les baas around uw financiethe condition! Speel no deposit free spins en laat je dromen uitkomen!
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Bel 14 040 of stuur een e-mail aan   

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo