ZLF-LogoCMYK-300dpi

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)
 
Wat is bijstand voor zelfstandigen?
Wilt u voor uzelf beginnen, maar hebt u daarvoor te weinig geld of kennis en u kunt ook niet terecht bij een andere kredietverlenende instantie? Werkt u al langer voor uzelf, maar hebt u nu extra financiering nodig en kunt u niet bij de bank terecht? De gemeente kan u mogelijk helpen. U kunt van de gemeente een aanvulling op uw inkomen krijgen en/of een bedrijfskrediet. Dat staat in het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004.
 
Wanneer bent u zelfstandige?
U bent zelfstandige als u:
• het inkomen uit uw bedrijf nodig hebt om van te leven;
• genoeg uren in uw bedrijf werkt. U moet minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken;
• voor het grootste deel in Nederland werkt. U moet ook in Nederland belasting betalen;
• alle vergunningen hebt die voor uw bedrijf verplicht zijn.
Om een beroep te doen op het Bbz 2004 bij het Zelfstandigenloket van de gemeente Eindhoven dient u tevens te wonen in de gemeente Eindhoven of in een regio gemeente.
 
Wat betekent een ‘levensvatbaar bedrijf’?
Levensvatbaar betekent dat u kunt leven van de winst en eventuele andere vaste inkomsten. Ook moet u met die winst uw bedrijf kunnen voortzetten en uw schulden kunnen aflossen.
 
Hoe kan ik een aanvraag bij het ZLE indienen?
U kunt door middel van het intakeformulier een verzoek voor een 1e beoordeling indienen.
 
Een uitkering ten behoeve van levensonderhoud
De Bbz uitkering is ervoor bestemd om het inkomen aan te vullen tot bijstandshoogte. De hoogte van de norm is afhankelijk van de leefsituatie. Omdat het inkomen uit een bedrijf gedurende het jaar sterk kan wisselen wordt een schatting gemaakt van de aanvullende uitkering. De uitkering wordt verstrekt als renteloze geldlening. In het jaar volgend op het jaar waarin de uitkering is verstrekt moeten de jaarcijfers, de belastingaangifte en een overzicht van de woonlasten over het jaar van verstrekking worden overgelegd. Als er daarnaast sprake is van inkomsten van een partner en/of thuiswonende kinderen dan dienen hiervan ook bewijsstukken te worden overgelegd. De gemeente berekent dan de juiste hoogte van de uitkering over het jaar van verstrekking.
• Hebt u teveel gehad? Dan moet u de gemeente terugbetalen wat u teveel hebt gehad. Dit gebeurt in de vorm van een renteloze geldlening en kan in maandelijkse termijnen worden afgelost.
• Hebt u te weinig gehad? Dan krijgt u het tekort aangevuld van de gemeente.
• Zodra duidelijk is dat de uitkering terecht is verstrekt wordt deze definitief vastgesteld. Dit betekent dat de uitkering administratief wordt omgeboekt van een renteloze geldlening naar bijstand. Hier over worden ook de afdrachten naar o.a. de belastingdienst gedaan.
 
Na deze handeling is de verstrekte uitkering pas aan te merken als inkomen. Dit betekent in de praktijk dat de uitkering die bijvoorbeeld verstrekt wordt in 2015, definitief vastgesteld wordt in 2016, en in 2017 een jaaropgave over 2016 oplevert.
De vastgestelde Bbz uitkering kan via de belastingdienst middels een “verzoek om een navorderingsaanslag <jaar> zonder boete” in te dienen bij de belastingdienst worden toegerekend naar het jaar waarop het werkelijk betrekking heeft. Dit ter voorkoming van problemen door negatieve inkomenseffecten voor huur- en zorgtoeslagen en ouderbijdrage aanslagen IB door de belastingdienst.
 
Bedrijfskapitaal
Het bedrijfskapitaal is een rentedragende geldlening bestemd voor het bedrijf. Bijvoorbeeld als investeringskrediet voor de startende ondernemer, of voor een doorstart voor de gevestigde ondernemer.
 
Wie komen in aanmerking voor het Bbz 2004?
Het Bbz 2004 kent regelingen voor:
1. mensen met een uitkering die een bedrijf beginnen (startende ondernemers);
2. zelfstandigen die een levensvatbaar bedrijf hebben maar in tijdelijke geldnood verkeren (gevestigde ondernemers);
3. zelfstandigen tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, al minstens 10 jaar een bedrijf hebben en die onvoldoende inkomsten hebben (oudere ondernemer);
4. zelfstandigen die noodgedwongen moeten stoppen met hun bedrijf en daarvoor tijd nodig hebben (beëindigende ondernemer).

Op dit moment zijn steeds meer mensen geïnteresseerd in gokken. Daarom is het zo moeilijk om iemand te verrassen met simpele spellen zonder bonussen en prijzen in een casino. Feit is dat de vele gokkers uit de verschillende landen hunkeren naar freebie. Natuurlijk heeft elke speler zijn favorieten onder de spellen, maar dit betekent niet dat ze niet klaar zijn om elke keer iets nieuws te proberen. Dus ik kan het niet helpen, maar ik kan je een van de meest populaire websites op internet aanbevelen - lighting pokies. Je kunt kiezen hoe je speelt: laptop of smartphone, beide zijn acceptabel. Het stijlvolle, levendige en originele ontwerp speelt een niet minder belangrijke rol op de site. Vergeet niet deze site te vergelijken met uw persoonlijke vragen en wensen. U damaged de baas more than uw financiethe rank! Speel free spins no deposit durante laat je dromen uitkomen!
Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Bel 14 040 of stuur een e-mail aan   

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo