ZLF-LogoCMYK-300dpi

De Eindhovense Zaak

Doelgroep DEZ
• u woont in de regio Eindhoven;
• uw totaalinkomen ligt onder de voor u geldende bijstandsnorm (hierbij wordt rekening gehouden met extra woonlasten en de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering);
• in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) valt u onder de doelgroep ‘gevestigde zelfstandige’; of
• u bent ex-ondernemer met zakelijke schulden en de financiële administratie is niet op orde ten behoeve van een saneringstraject;
• uw vraagstuk valt binnen de dienstverlening van de Eindhovense Zaak.

Aanmelden voor de Flevolandse Zaak
U kunt zich door middel van het intakeformulier aanmelden. Het ZLE zorgt vervolgens voor de doorverwijzing naar de Eindhovense Zaak. 

 

Gegevens