• Banner 1 Nieuw

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Opening van De Eindhovense Zaak (DEZ)

De Eindhovense Zaak is een tripartiete samenwerking van De Hogeschool Fontys, het Ondernemersklankbord en het Zelfstandigenloket Eindhoven. Ontvang geweldige bonussen op de site met 10 free spins no deposit uk. Beperkt aanbod.

Eindhovense Zaak
Binnen het samenwerkingsverband verzorgt de Eindhovense Zaak het ondersteunen van (ex-)ondernemers met behulp van junior adviseurs. Dit zijn studenten van de Hogeschool Fontys met een financiële economische, fiscale of commerciële achtergrond.

Ondernemersklankbord
Het Ondernemersklankbord (OKB) bestaat uit ervaren ondernemers uit vele sectoren van het bedrijfsleven. Bij verwijzing door het Zelfstandigenloket naar de Eindhovense Zaak worden de ondernemers tevens aangemeld bij het Ondernemersklankbord, waarbij de vrijwillige oud-ondernemers de studenten ondersteunen en als klankbord fungeren voor de ondernemers.

Hogeschool Fontys
Met de Eindhovense Zaak wil Fontys twee belangrijke doelstellingen realiseren. In de eerste plaats opleidingen goed aan laten sluiten op het toekomstige werkveld van studenten. Het opdoen van zo veel mogelijk praktijkervaring is daarom een cruciaal onderdeel van de opleidingen. Door studenten in te zetten in de Eindhovense Zaak brengen zij hun financiële kennis in de praktijk en ontwikkelen zij hun adviesvaardigheden. Studenten vergroten op deze manier hun perspectief. Het gaat hierbij in eerste instantie om studenten van de opleidingen fiscaal recht/economie en bedrijfseconomie/accountancy. In de tweede plaats wil Hogeschool Fontys haar kennis en faciliteiten, naast onderwijs en onderzoek, ook maximaal inzetten voor het ondersteunen en versterken van de Eindhovense regio. Met de inbreng in de Eindhovense Zaak draagt Hogeschool Fontys hier aan bij.

 Zelfstandigenloket Eindhoven
Het Zelfstandigenloket Eindhoven (ZLE) helpt ondernemers met hun financiering en organiseert coaching en advies. Doordat het ZLE verantwoordelijk is voor aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004), heeft ze een goed beeld van de ondernemer. Als het ZLE constateert dat een ondernemer potentieel baat kan hebben bij ondersteuning door de Eindhovense Zaak, kan de ondernemer worden doorverwezen. Op dit moment functioneert het ZLE als onafhankelijke beoordelingspartij of ondernemers in aanmerking komen voor hulp bij de Eindhovense Zaak. Dit is om oneerlijke marktconcurrentie te voorkomen.

Op maandag 11 september 2017 vond de officiële start van de Eindhovense Zaak plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 3 partijen.

 

Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Bel 14 040 of stuur een e-mail aan   

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo